PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
WHY NOT NOW ?  Ostatnia rekrutacja !

WHY NOT NOW ? Ostatnia rekrutacja !

Dodatkowa rekrutacja na zajęcia z języka obcego (zawodowego) – 1/03/2019 – 10/03/2019

Ostatnie zapisy w roku akademickim 2018/19 na BEZPŁATNE zajęcia z zawodowego języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów stacjonarnych ostatniego roku studiów licencjackich i inżynierskich. Semestru 6 – Instytutu Politechnicznego i Instytutu Sztuki.

Zajęcia obejmują 60 godzin: po 30 godz. w semestrach 6 i 7. Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach. Program dostosowany zostanie do potrzeb studentów, koncentrując się na zagadnieniach i słownictwie dotyczących różnych grup zawodowych, zgodnie z kierunkiem studiów tak, aby przez wzrost kompetencji językowych zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursie języka obcego zawodowego wydany przez PWSZ w Tarnowie. Istnieje możliwość zamieszczenia informacji o kursie w suplemencie. Ponadto, studenci z najlepszymi wynikami na zakończenie przystąpią do egzaminu zewnętrznego, skoncentrowanego wokół słownictwa dotyczącego różnych grup zawodowych, nadającego międzynarodowy certyfikat: Vocational English Certificate (VEC), Test de français international (TFI), Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaf).

Zapisów można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line lub osobiście składając uzupełniony Formularz rekrutacyjny [tutaj] w BKPiW, budynek C, pok. 300 b, a regulamin zajęć z języka obcego (zawodowego) zobaczyć [tutaj].