PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni

 

Przewidziano szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego uczelnią  – dla rektora, prorektorów, dyrektorów, kierowników, zastępców i innych osób uczestniczących w zarządzaniu uczelnią.

Szczegółowa tematyka zajęć zostanie ustalona po dokonaniu wnikliwej analizy potrzeb władz uczelni  w zakresie zarządzania uczelnią.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Skip to content