PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Zarządzanie projektami – analiza wieloaspektowa

Zarządzanie projektami – analiza wieloaspektowa

Zapraszamy kadrę akademicką ANS w Tarnowie do wzięcia udziału w szkoleniu Zarządzanie projektami – analiza wieloaspektowa. Stare problemy w projektach PO WER EFS i nowa perspektywa w funduszach UE.  Szkolenie adresowane jest do tych z Państwa, którzy realizowali, współrealizowali, realizują lub mają plany realizować różne przedsięwzięcia poprzez formułę projektową ze wsparciem funduszy unijnych. Szkolenie obejmować będzie zarządzanie projektami w perspektywie wieloaspektowej z uwzględnieniem m.in.:

  • wyzwań w zakresie realizacji projektów III Osi PO WER EFS;
  • końcowego rozliczenia projektów III Osi PO WER EFS z uwzględnieniem reguły proporcjonalności;
  • rozwiązywania problemów w projektach / analiza pism do IP;
  • nowych funduszy UE na rozwój szkół wyższych – FERS EFS Plus 2021 – 2027;
  • nowych trendów edukacyjnych w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce;
  • funduszy w ramach komponentu ukraińskiego III Osi PO WER EFS.

Szkolenie będzie trwało dwa dni, tj. 16 godzin. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa od 14 do 28 października 2022.

Zapisu można dokonać uzupełniając formularz rekrutacyjny on-line  lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w Biurze Karier, budynek C, pokój 300 e lub c.

Osoby zrekrutowane na szkolenie będą zobligowane do uzupełnienia dokumentów projektowych.

Szkolenie będzie miało formułę wyjazdową i  odbędzie się w dniach od 24 do 25 listopada 2022 r.

Szkolenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie” w Tarnowie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Pragniemy tym samym poinformować Państwa, iż niniejsze szkolenie jest pierwszym w roku akademickim 2022/2023, którym rozpoczynamy szerszy cykl szkoleń, wykładów, konsultacji pn. „LIFTING KOMPETENCJI”, rozpoczynając tym samym obchody jubileuszów:

20 – lecia funkcjonowania Biura Karier oraz 25 – lecia funkcjonowania Uczelni, obecnie: Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Dokumenty projektowe:

 

Skip to content