PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Certyfikowane kursy specjalistyczne

Dla studentów Instytutu Politechnicznego oraz Matematyczno-Przyrodniczego przewidziano wsparcie w postaci certyfikowanych kursów specjalistycznych:

  1. 1. Design for EMC – projektowanie układów elektronicznych pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej;
  2. 2.  Altium Designer – projektowanie PCB kompleksowe;
  3. 3.  Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1 kV (SEP);
  4. 4.  Szkolenie przygotowujące do certyfikacji AutoCAD 2D (zakończony egzaminem ECDL S8);
  5. 5.  Kurs programowania sterowników PLC i paneli HMI
  6. 6.  Intensywny kurs profesjonalnej administracji LINUXem;
  7. 7.  Szkolenie przygotowujące do certyfikacji ECDL Advanced (wraz z certyfikacją ECDL oraz EXPERT ECDL Advanced
  8. 8.  Szkolenie przygotowujące do certyfikacji GIS w ochronie środowiska z certyfikatem EPP GIS.
  9. 9. „The KNX Basic Course” – Certyfikowany kurs specjalistyczny dla studentów Wydziału Politechnicznego