PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Studium Rozwoju Kluczowych Kompetencji Miękkich

Zajęcia dla studentów ostatnich semestrów (od V do VII) wszystkich kierunków kształcenia!

Celem modułu jest wyposażenie studentów w narzędzia pozwalające na swobodne funkcjonowanie na rynku pracy. Student zdobędzie wiedzę z zakresu metod poszukiwania pracy, zarządzania swoimi kompetencjami, nabędzie umiejętności z zakresu sprawnej komunikacji, planowania swojego rozwoju zawodowego słowem sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy w obszarze kompetencji kluczowych.

Podczas zajęć nauczysz się nazywać swoje kompetencje kluczowe; zdobędziesz umiejętność poszukiwania pracy przy wykorzystaniu całej gamy narzędzi do tego potrzebnych, będziesz wiedział jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą, jak stosować metody radzenia sobie ze stresem. Będziesz potrafił zarządzać swoimi kompetencjami, planować własny rozwój, pracować metodą projektu; komunikować się skutecznie.

Jeśli jesteś zainteresowany – wyślij mejla na adres: perspektywy@pwsztar.edu.pl

Zapraszamy!

Skip to content