PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Dla doradców zawodowych

 

W projekcie przewidziano wsparcie dla doradców zawodowych w formie specjalistycznych szkoleń i warsztatów, które będą mogły być wykorzystane w trakcie zajęć dla studentów oraz indywidualnych rozmów doradczych.