PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Dla pracowników administracyjnych

W ramach projektu przewidziano wiele kursów i szkoleń dla Kadry Administracyjnej uczelni. Większość z nich realizowana będzie w specjalistycznych ośrodkach, które zapewnią najwyższą jakość szkoleń dla naszych pracowników; pozostałe realizowane będą na miejscu wg potrzeb, które zostały zgłoszone na etapie opracowywania wniosku aplikacyjnego.

Kursy i szkolenia specjalistyczne, zgłoszone do wniosku aplikacyjnego, będą realizowane przez konkretną osobę w ośrodku przez nią wskazanym oraz z uwzględnieniem wskazanej we wniosku aplikacyjnym tematyki.

O pozostałych kursach i szkoleniach realizowanych na miejscu będziemy informować na bieżąco.

Skip to content