PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Harmonogram oraz program warsztatów Lider przedsiębiorczości – III nabór

Harmonogram oraz program warsztatów Lider przedsiębiorczości – III nabór

Celem warsztatów jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy.
Program warsztatów obejmuje opracowanie przez studentów biznes planu projektowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem specyfiki studiowanego kierunku oraz naukę obsługi zintegrowanego programu do zarządzania i rachunkowości firmy.

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach „Lider przedsiębiorczości” wydany przez PWSZ w Tarnowie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

2.03.2019 r. od godziny 8.00
Prowadzący: dr inż. Wojciech Sroka
Temat: „Zintegrowany program do zarządzania i rachunkowości firmy” 8h, w tym:

 • podstawowe funkcjonalności programu w tym omówienie trybu zakładania firmy, tworzenie kartotek kontrahentów i pracowników, definiowanie rejestrów zakupu i sprzedaży,
 • obsługa modułu handlowego,
 • wprowadzanie bilansu otwarcia,
 • wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury proforma, zaliczkowe itd.),
 • ewidencja faktur zakupu,
 • ewidencja w rejestrach VAT,
 • obsługa modułu księga podatkowa w tym: wprowadzanie zapisów bezpośrednich, generowanie deklaracji PIT.

9.03.2019 r. od godziny 8.00
Prowadzący: mgr Krzysztof Chmielarz
Temat: „Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” 2h

 • formy działalności gospodarczej według obowiązujących przepisów,
 • tryb zakładania działalności.

Prowadzący: mgr Dorota Koptiew
Temat: „Biznes plan projektowanego przedsięwzięcia” 6h w tym:

 • wprowadzenie do biznes planu – przedstawienie plusów i minusów, określenie barier wejścia na rynek,
 • przedstawienie pomysłów na działalność gospodarczą,
 • opracowywanie pierwszych punktów spisu treści w ramach części marketingowej biznes planu.

16.03.2019 r. od godziny 8.00
Prowadzący: mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy
Temat: „Biznes plan projektowanego przedsięwzięcia” 8h

 • dalsze opracowywanie poszczególnych punktów spisu treści w ramach części marketingowej biznes planu,
 • omawianie działalności finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przygotowanego planu,
 • przygotowanie prognozy finansowej

23.03. 2019 r. od godziny 9.00
Prowadzący: dr inż. Jarosław Mikołajczyk
Tematyka: „Analiza ekonomiczna projektowanego przedsięwzięcia” 6h, w tym:

 • ustalenie zapotrzebowania na zasoby i kapitał niezbędny do uruchomienia działalności,
 • projekcja przepływów pieniężnych,
 • projekcja rachunku wyników,
 • projekcja bilansu.

Obrona przygotowanego biznes planu (sprawdzenie dokumentu)

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Symulacyjnym Przedsiębiorstwie SYMTUR (PWSZ w Tarnowie, budynek C, sala 313).