PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Specjalistyczne zajęcia w języku angielskim w semestrze zimowym 2022/2023

Specjalistyczne zajęcia w języku angielskim w semestrze zimowym 2022/2023

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego ANS w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2022/2023, w dodatkowych nieodpłatnych specjalistycznych zajęciach w  języku angielskim realizowanych w ramach zadania „Angielski branżowy dla studentów Instytutu Politechnicznego. Moduł Programów Kształcenia” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie.

W ramach specjalistycznych zajęć oferowane są 30-godzinne moduły kształcenia, które będą realizowane w grupach o małej liczebności.

Zajęcia ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji w zakresie języka angielskiego specjalistycznego, wykorzystywanego w działalności inżynierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia umiejętności praktycznego wykorzystania języka technicznego. Zajęcia poprzez wzrost kompetencji językowych oraz inżynierskich pozwolą zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

Do wyboru są następujące moduły kształcenia (możliwy jest wybór kilku modułów):

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach  specjalistycznych w języku angielskim wydany przez ANS w Tarnowie. Ponadto informacja o realizacji zajęć zostanie zamieszczona w suplemencie.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line  lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300e.

Rekrutacja odbywa się w terminie 29/09/2022 – 09/10/2022

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

Skip to content