PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
Biuro Karier, Projektów i Współpracy
tel. 14 63 16 613,
14 63 16 627
Budynek C, pokój 300e
e-mail: bkip@pwsztar.edu.pl