PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Kontakt

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
Biuro Karier, Projektów i Współpracy
tel. 14 63 16 613,
14 63 16 627
Budynek C, pokój 300e
e-mail: bkip@anstar.edu.pl

Skip to content