PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Do pobrania

 

WYNIKI BADAŃ / RAPORTY

 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 

            2019/2020

 

ZADANIE 3

MODUŁ PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA. ZAJĘCIA Z UDZIAŁEM PRACODAWCÓW

Dokumenty dla osób realizujących zajęcia:

  • Wniosek o sporządzenie umowy cywilno-prawnej (format .doc/pdf)
  • Oświadczenie zleceniobiorcy (format .doc/pdf)
  • Rachunek do umowy cywilno-prawnej wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym
    (format .doc/pdf)

 

Ponadto:

  • Wzór ramowego programu zajęć (format .doc/pdf)
  • Wzór listy obecności (format .doc/pdf)

 

 

 

            2018/2019

 

            Szkolenie Design Thinking

 

 

 

 

 

 

STUDENCI

 

            2018/2019

 

            Zajęcia z języków obcych

             GIS w ochronie środowiska

             Specjalistyczne zajęcia w języku angielskim

              Lider Przedsiębiorczości