PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Wsparcie zarządzania informacją
w obszarze zasobów bibliotecznych

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie realizując projekt: P erspektywy W spółpraca S yneria Z arządzanie w Tarnowie zakupiła bazy, do których dostęp znajduje się na stronie biblioteki w zakładce e-zbiory :  http://biblioteka.pwsztar.edu.pl/e-bazy/

Poniżej zamieszczamy informacje, które w pełni przybliżą Państwu nowe zagadnienia.

 

Baza ProQuest Central pełni funkcję centralnego zasobu dla badaczy na wszystkich poziomach. Obejmująca ponad 175 dziedzin w 40 bazach.

ProQuest Central to obecnie największa zagregowana pełnotekstowa baza danych na rynku, dysponująca ponad 25,900 tytułami czasopism, z czego ponad 20,000 pełnotekstowych.

Oferuje dostęp do takich czasopism jak: The Wall Street Journal, The Economist, The New York Times, The Guardian, Financial Times, Spectator, The New Yorker, Le Monde, South China Morning Post, El Mundo.

Czasopisma naukowe: Nature, The New England Journal of Medicine, World Politics, Journal of Business Ethics, The Lancet, Journal of Economic Literature, Polymer Engineering & Science, Technology Analysis &Strategic Management.

 • ProQuest Central oferuje dostęp do informacji niedostępnych za pośrednictwem innych zagregowanych zasobów, pełnotekstowych gazet amerykańskich, kanadyjskich i międzynarodowych, w tym wyłączny dostęp do pełnego tekstu The Wall Street Journal i Los Angeles Times
 • Ponad 190,000 pełnotekstowych rozpraw doktorskich z takich dziedzin jak: biznes, psychologia, nauki fizyczne, zdrowie, edukacja itd.,
 • Informacji biznesowych pochodzących z tysięcy raportów rynkowych z 43 branż i 40 krajów, od Wielkiej Brytanii, Europy Zachodniej i Europy Wschodniej po region Azji i Pacyfiku, Amerykę Północną i Amerykę Łacińską.

 

 

Baza SciTech Premium Collection

Bazy z zakresu nauk biologicznych, technologii oraz szeroko rozumianej inżynierii. Zawiera zarówno pełne teksty jak i abstrakty do najważniejszych publikacji z dziedziny nauk ścisłych.

Zawartość:

– ponad 11 mln zindeksowanych tabel i grafik;

– ponad 6,700 pełnych tekstów.

Baza indeksuje również najbardziej znane bazy z zakresu nauk ścisłych: Aerospace; Aqualine; Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA); Biological Sciences (with Medline); Computer & Information Systems Abstracts; Environmental Science & Pollution Abstracts; Meteorological & Geoastrophysical Abstracts; Mechanical & Transportation; Engineering Abstracts; METADEX; Oceanic Abstracts

Rodzaj publikacji: czasopisma naukowe oraz branżowe, prace naukowe, referaty z najważniejszych konferencji, blogi, książki, linki do istotnych (zewnętrznych) stron internetowych, dysertacje, tabele, zdjęcia, animacje, mapy, gazety historyczne, magazyny, raporty oraz publikacje rządowe, pliki audio i wideo.

Baza SciTech Premium Collection składa się z następujących segmentów:

 • Natural Science Collection, (ponad 55 mln abstraktów, 8 mln zindeksowanych tabel i zdjęć, pond 3,480 pełnych tekstów) w jej skład wchodzą następujące kolekcje:
 • Agricultural and Environmental Science Database (nauka o środowisku, ekologia, zanieczyszczenia środowiska, zarządzanie gospodarką wodną, źródła odnawialne, etc.);
 • Biological Science Database (szeroko rozumiane nauki biologiczne: zachowania zwierząt, łowiectwo i rybołówstwo, biochemia, ekologia, nauka o roślinach, wirusologia, immunologia z genetyką, etymologia, neurobiologia);
 • Earth, Atmospheric and Aquatic Database (publikacje z dziedziny nauk o ziemi o oceanografii, nauk o wodzie wraz z ASFA oraz zagadnienia z zakresu badań nad atmosferą, jej zanieczyszczeń, astrofizyki, klimatologii, geomagnetyzmu, hydrologii, obserwacji meteorologicznych oraz zjawiskach pogodowych, nauki o lodowcach – Meteorological & Geoastrophysicial Abstracts).

 

 • Technology Collection (ponad 40 mln rekordów, 10 mln zindeksowanych tabel i zdjęć, ponad 4,700 pełnych tekstów) z zakresu: biomateriałów, badań nad przestrzenią kosmiczną, inżynierią cywilną, mechaniczną, materiałową, kompozytową, IT, elektroniką, optyką, akustyką, robotyką, telekomunikacją, transportem, etc. W jej skład wchodzą następujące podkolekcje:
 • Advanced Technologies and Aerospace Database;
 • Military Database;
 • Materials Science and Engineering Database (z zakresu: badań o kompozytach, metalach, ceramice, polimerach, biomateriałach, modelowaniu, recyklingu, korozji i innych zjawiskach związanych z inżynierią materiałową).

 

 

Academic Complete:

Kolekcja Academic Complete – to multidyscyplinarna baza książek z nieograniczonym dostępem dla wielu użytkowników jednocześnie. Zawiera ponad 148 000 tytułów z  10 głównych zakresów tematycznych.

 

Skip to content