PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Szkolenie dla nauczycieli akademickich z zakresu zastosowania metod statystycznych  do opracowywania wyników badań

Szkolenie dla nauczycieli akademickich z zakresu zastosowania metod statystycznych do opracowywania wyników badań

w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie”; zadanie nr 14. Szkolenie z zakresu zastosowania metod statystycznych do opracowywania wyników badań.

 

Zapraszamy kadrę akademicką PWSZ w Tarnowie do udziału w  nieodpłatnym szkoleniu z zakresu zastosowania metod statystycznych do opracowywania wyników badań, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do członków kadry akademickiej PWSZ w Tarnowie zatrudnionych na umowę o pracę, między 30 a 60 rokiem życia.

Szkolenie obejmuje 40 godzin. Realizowane będzie w dwóch blokach:

  • podstawowy 16 godzin (2 dni szkoleniowe) – 9 marca i 10 marca 2021r.
  •  zaawansowany 24 godziny (3 dni szkoleniowe) – 11 marca, 17 marca, 18 marca 2021r.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 26/02/2021 – 4/03/2021; szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem to 12.

Zgłoszenia można dokonać poprzez uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego, a następnie przesłanie skanu zgłoszenia na skrzynkę mailową: perspektywy@pwsztar.edu.pl lub osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 300 e).

 

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 

Dokumenty uzupełniane po zrekrutowaniu do grupy docelowej:

Skip to content