PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Certyfikowany kurs specjalistyczny SEP z egzaminem na uprawnienia elektroenergetyczne

Certyfikowany kurs specjalistyczny SEP z egzaminem na uprawnienia elektroenergetyczne

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym SEP w grupie elektroenergetycznej G1 w zakresie eksploatacji (E).

Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne dla studentów” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta skierowana jest do studentów ostatnich semestrów studiów inżynierskich.

Kurs SEP w grupie elektroenergetycznej G1 w zakresie eksploatacji (E) obejmujący 20 godzin dydaktycznych, będzie się odbywać w małych, kilkunastu osobowych grupach.

Dla wszystkich studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin końcowy pozwalający uzyskać uprawnienia elektroenergetyczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E). Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line (dostępny od 26/02/2021)  lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300e.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 26/02/2021 – 04/03/2021.

Szczegóły znajdują się w regulamin rekrutacji uczestników

Rekrutacja w semestrze letnim 2020/2021 dotyczy studentów ostatnich semestrów studiów inżynierskich prowadzonych w Wydziale Politechnicznym.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć marzec br. Zajęcia będą prowadzone on-line w godzinach popołudniowych.

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):