PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Szkolenie „Aktywne metody nauczania           z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych”

Szkolenie „Aktywne metody nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych”

w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie”; zadanie nr 12. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych: Aktywne metody nauczania z wykorzystaniem TIK

 

Zapraszamy kadrę akademicką PWSZ w Tarnowie do udziału w  nieodpłatnym szkoleniu z zakresu aktywnych metod nauczania TIK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkolenie będzie obejmowało m.in. takie zagadnienia jak:

 • – Techniki prowadzenia zajęć w grupie z wykorzystaniem TIK, wybrane narzędzia TIK
 • – Aplikacje i platformy internetowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym
 • – Rożne metody nauczania (m.in. metoda projektowa, metoda odwróconej klasy, metoda problemowa, studium przypadku)
 • – Formy aktywizacji studentów w nauczaniu zdalnym
 • – Mobile learning
 • – Narzędzia chmurowe
 • – Tworzenie videomateriałów do celów edukacyjnych

Oferta skierowana jest do członków kadry akademickiej PWSZ w Tarnowie zatrudnionych na umowę o pracę, między 30 a 60 rokiem życia.

Szkolenie obejmuje 30 godzin. Równolegle rozpoczynamy dwie edycje szkoleniowe:

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA EDYCJA 1 (30h)

 • 26.04.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 28.04.2021r. (środa) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 05.05.2021r. (środa) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 10.05.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 12.05.2021r. (środa) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 17.05.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 19.05.2021r. (środa) – godz. 15:00-19:30 (6)

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA EDYCJA 2 (30h)

 • 07.05.2021r. (piątek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 08.05.2021r. (sobota) – godz. 10:00-14:30 (6)
 • 14.05.2021r. (piątek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 15.05.2021r. (sobota) – godz. 9:00-15:30 (8)
 • 22.05.2021r. (sobota) – godz.  9:00-15:30 (8)

 

Szkolenia będą prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 16/04/2021 – 22/04/2021; szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w każdej edycji szkoleniowej to 16.

Zgłoszenia można dokonać poprzez uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego, wybór edycji w której chce się wziąć udział, a następnie przesłanie skanu zgłoszenia na skrzynkę mailową: perspektywy@pwsztar.edu.pl lub osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 300 e).

 

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 

Dokumenty uzupełniane po zrekrutowaniu do grupy docelowej: