PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Specjalistyczne zajęcia w języku angielskim w semestrze letnim 2021/2022

Specjalistyczne zajęcia w języku angielskim w semestrze letnim 2021/2022

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2021/2022, w dodatkowych nieodpłatnych specjalistycznych zajęciach w  języku angielskim realizowanych w ramach zadania „Angielski branżowy dla studentów Instytutu Politechnicznego. Moduł Programów Kształcenia” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie.

W ramach zajęć oferowane są do wyboru następujące moduły kształcenia (możliwy jest wybór kilku modułów):

Każdy moduł kształcenia obejmuje 30 godzin zajęć, które będą realizowane w grupach o małej liczebności. Zajęcia ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji w zakresie języka angielskiego specjalistycznego, wykorzystywanego w działalności inżynierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia umiejętności praktycznego wykorzystania języka technicznego. Zajęcia poprzez wzrost kompetencji językowych oraz inżynierskich pozwolą zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach  specjalistycznych w języku angielskim wydany przez PWSZ w Tarnowie. Ponadto informacja o realizacji zajęć zostanie zamieszczona w suplemencie.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line (dostępny od 14/02/2022) lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300e.

Rekrutacja odbywa się w terminie:

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):