PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Certyfikowany kurs ECDL Advanced „Europejskie komputerowe prawo jazdy”. Ostatnia edycja!

Certyfikowany kurs ECDL Advanced „Europejskie komputerowe prawo jazdy”. Ostatnia edycja!

Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym ECDL Advanced „Europejskie komputerowe prawo jazdy”. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta skierowana jest do studentów ostatnich semestrów studiów licencjackich, inżynierskich, uzupełniających magisterskich oraz jednolitych magisterskich.

Kurs ECDL Advanced obejmuje 30 godzin zajęć i jest ukierunkowany na zdobycie umiejętności w zakresie przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, użytkowania baz danych oraz grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej na poziomie zaawansowanym. Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL ADVANCED – Moduły A1-A4.

Dla wszystkich studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin z wybranego modułu ECDL ADVANCED A1-A4 pozwalający uzyskać europejski certyfikat ECDL. Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line (dostępny od 22/02/2022) lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300e.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 22/02/2022 – 06/03/2022.

Szczegóły znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to marzec 2022 r.

Zajęcia będą realizowane w trybie cotygodniowym przez 10 tygodni, zgodnie z organizacją roku akademickiego (3 godz. / tydzień).

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):