PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ! Szkolenie Zarządzanie strategiczne uczelnią ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego zarządzania finansami

PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ! Szkolenie Zarządzanie strategiczne uczelnią ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego zarządzania finansami

w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie”; zadanie nr 17. Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni

Zapraszamy pracowników PWSZ w Tarnowie do udziału w  nieodpłatnym szkoleniu on-line z zakresu efektywnego zarządzania finansami uczelni (w tym finansami ze źródeł zewnętrznych) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkolenie będzie obejmowało m.in. takie zagadnienia jak:

 • – Aktualny stan prawny zarządzania całokształtem finansów uczelni –zmiany wprowadzone ustawą 2.0
 • – Plan rzeczowo-finansowy uczelni – omówienie części i elementów planu rzeczowo-finansowego.
 • – Zarządzanie przepływami finansowymi w uczelniach publicznych.
 • – Zarządzanie finansami przy zastosowaniu narzędzi wspomagających:
  • *kontroling i budżetowanie,
  • *analizy finansowe – analiza wskaźnikowa: płynności finansowej, zadłużenia, rentowności,
  • *zintegrowany system informatyczny.
 • – Planowanie cash-flow.
 • – Kontrola zarządcza na uczelniach wyższych.
 • – Wskaźniki monitorujące zarządzanie finansami.
 • – Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • – Rekomendacje dla uczelni wyższych w zakresie zarządzania finansami.
 • – Podsumowanie szkolenia i konsultacje.

Szkolenie obejmuje 16 godzin.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 • 17.02.2022r. (czwartek) – godz. 8.30-14.30
 • 18.02.2022r. (piątek) – godz. 8.30-14.30

Rekrutacja trwa do 15/02/2022 do godz. 12.00; szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem to 15.

Zgłoszenia można dokonać poprzez uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego, a następnie przesłanie skanu zgłoszenia na skrzynkę mailową: perspektywy@pwsztar.edu.pl lub osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 300 e).

 

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 

Dokumenty uzupełniane po zrekrutowaniu do grupy docelowej:

 

Skip to content