PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Rekrutacja uczestników na zajęcia z języka obcego (zawodowego) – 15/01/2019 – 28/02/2019

Rekrutacja uczestników na zajęcia z języka obcego (zawodowego) – 15/01/2019 – 28/02/2019

W ramach projektu „P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie”; zadanie nr 4. Moduł podnoszenia kompetencji. Zajęcia z j. angielskiego, niemieckiego i francuskiego zawodowego.

Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2018/19, w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach z zawodowego języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów stacjonarnych ostatniego roku studiów licencjackich i inżynierskich.

Kurs zawodowego języka obcego (np. język obcy dla pracowników branży IT, sztuki i designu, inżynieryjnej, itp.) obejmuje 60 godzin zajęć: po 30 godz. w semestrach 6 i 7. Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach. Program dostosowany zostanie do potrzeb studentów, koncentrując się na zagadnieniach i słownictwie dotyczących różnych grup zawodowych, zgodnie z kierunkiem studiów, tak aby przez wzrost kompetencji językowych zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursie języka obcego zawodowego wydany przez PWSZ w Tarnowie. Istnieje możliwość zamieszczenia informacji o kursie w suplemencie. Ponadto, studenci z najlepszymi wynikami na zakończenie przystąpią do egzaminu zewnętrznego, skoncentrowanego wokół słownictwa dotyczącego różnych grup zawodowych, nadającego międzynarodowy certyfikat: Vocational English Certificate (VEC), Test de français international (TFI), Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaf).

Zapisów można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line lub osobiście składając uzupełniony Formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300 b.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 15/01/2019 – 28/02/2019; szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja w semestrze letnim 2018/19 dotyczy studentów:

  • semestru 6 – Instytutu Politechnicznego i Instytutu Sztuki.