PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Lider przedsiębiorczości

Lider przedsiębiorczości

Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału w bezpłatnych warsztatach pn. Lider przedsiębiorczości realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów stacjonarnych ostatniego roku studiów licencjackich i inżynierskich.

W roku akademickim 2018/2019 zaplanowano trzy takie kursy/warsztaty.

Pierwszy odbędzie się w okresie od listopada do grudnia 2018 r w następujących terminach:

  • 10.11.2018 r. (8 godz.);
  • 24.11.2018 r. (8 godz.);
  • 1.12.2018 r. (8 godz.);
  • 15.12. 2018 r. (6 godz.)

w sumie 30 godzin warsztatów.

Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 18-osobowych grupach.

Celem warsztatów jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Program warsztatów obejmuje opracowanie przez studentów biznes planu projektowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem specyfiki studiowanego kierunku oraz naukę obsługi zintegrowanego programu do zarządzania i rachunkowości firmy. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Symulacyjnym Przedsiębiorstwie SYMTUR (PWSZ w Tarnowie, budynek C, sala 313).

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach „Lider przedsiębiorczości” wydany przez PWSZ w Tarnowie.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pokój 300b.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 23/10/2018 – 30/10/2018; szczegóły znajdują się w regulaminie rekrutacji uczestników warsztatów

Rekrutacja dotyczy studentów:

  • semestru 5 – studenci Instytutu Humanistycznego, Instytutu Ochrony Zdrowia, Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego i Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego,
  • semestru 7 – studenci Instytutu Politechnicznego i Instytutu Sztuki.