PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Ogłoszenie o rekrutacji Nauczycieli Akademickich (NA) na szkolenie z zakresu  podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie metodyki  Design Thinking (DT) – 15/01/2019 – 25/01/2019

Ogłoszenie o rekrutacji Nauczycieli Akademickich (NA) na szkolenie z zakresu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie metodyki Design Thinking (DT) – 15/01/2019 – 25/01/2019

w ramach projektu „P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie”; zadanie nr 13. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych: metodyka Design Thinking (DT).

Zapraszamy Nauczycieli Akademickich (NA) PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym szkoleniu z zakresu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie metodyki Design Thinking (DT), realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę, między 30 a 60 rokiem życia.
Celem szkolenia jest przygotowanie NA do prowadzenia zajęć metodą Design Thinking poprzez przetestowanie na sobie samych współpracy w interdyscyplinarnych zespołach pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Szkolenie obejmuje 40 godzin. Realizowane będzie w dwóch blokach (pierwszy blok obejmuje 24 godziny, 3 dni szkoleniowe i będzie stanowił część wprowadzeniową, prezentację procesu i metodologię; natomiast drugi blok – 16 godzin, tj. dwa dni szkoleniowe, będzie miał charakter warsztatów przygotowujących do pracy z grupą studentów).

Przewidywane terminy szkoleń to: 1, 2, 3 luty 2019 r. oraz 2 i 3 marca 2019 r. (terminy mogą ulec zmianie).
Grupa NA przewidywanych do objęcia tym wsparciem to 12 osób.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line  lub osobiście składając uzupełniony Formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300 e.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 15/01/2019 – 25/01/2019; szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Skip to content