PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Przedłużony termin rekrutacji na indywidualne zajęcia z języka angielskiego

Przedłużony termin rekrutacji na indywidualne zajęcia z języka angielskiego

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że rekrutacja na indywidualne zajęcia z języka angielskiego będzie prowadzona do dnia 18 listopada 2020 r.

 

Zapraszamy kadrę akademicką PWSZ w Tarnowie do udziału w  nieodpłatnych, indywidualnych zajęciach podwyższających kompetencje językowe, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do członków kadry akademickiej PWSZ w Tarnowie zatrudnionych na umowę o pracę, między 30 a 60 rokiem życia.
Celem indywidualnych zajęć jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni
w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Uczestnikom oferujemy 140 godzin dydaktycznych wysokospecjalistycznych zajęć językowych na poziomie B2, C1 lub C2, obejmujących obszar zawodowy/branżowy/kompetencji miękkich/, realizowanych wg indywidualnego harmonogramu i programu, w terminie od 16 listopada 2020 do 31 marca 2022.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem to 44.

Zgłoszenia można dokonać poprzez uzupełnienie Formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie internetowej projektu: https://perspektywy.pwsztar.edu.pl,
a następnie przesłanie skanu zgłoszenia na skrzynkę mailową: perspektywy@pwsztar.edu.pl lub osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy PWSZ w Tarnowie
(budynek C, pok. 300 e).

 

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 

Dokumenty uzupełniane po zrekrutowaniu do grupy docelowej:

Skip to content