PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Szkolenie przygotowujące do certyfikacji GIS w ochronie środowiska z certyfikatem EPP GIS – 23/01/2019 – 19/02/2019

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji GIS w ochronie środowiska z certyfikatem EPP GIS – 23/01/2019 – 19/02/2019

Zapraszamy studentów kierunku ochrona środowiska PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym certyfikowanym kursie specjalistycznym podnoszącym umiejętności komputerowe w zakresie systemów informacji geograficznej z wykorzystaniem aplikacji środowiska GIS, realizowanym w roku akademickim 2018/2019.

Kurs „GIS w ochronie środowiska” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów semestru VI.

Kurs GIS obejmujący 30 godzin dydaktycznych, będzie się odbywać w małych, kilkunastu osobowych grupach. Kurs ukierunkowany jest na nabycie wiedzy z zakresu kartografii z elementami geodezji, podstaw systemów informacji geograficznej oraz zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości pakietu programów ArcGIS do tworzenia, gromadzenia, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych. Treść programu kursu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin EPP GIS.

Dla ponad połowy najlepszych studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin, którego pozytywny wynik potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem EPP GIS.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW (w godz. 8.00 – 16.00), budynek C, pok. 300 e,

Rekrutacja odbywa się w terminie: 23/01/2019 – 19/02/2019; szczegóły znajdują się w regulaminie rekrutacji.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby studentów niż przewidziana pula decyduje ranking średnich ocen!!!

Formularz rekrutacyjny na kurs GIS