PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Lider przedsiębiorczości – nabór II, III – 25/01/2019 – 6/02/2019

Lider przedsiębiorczości – nabór II, III – 25/01/2019 – 6/02/2019

Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału w kolejnych bezpłatnych warsztatach pn. Lider przedsiębiorczości. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta skierowana jest do studentów stacjonarnych ostatniego roku studiów licencjackich i inżynierskich.

W roku akademickim 2018/2019 zaplanowano trzy takie kursy/warsztaty.

Pierwszy już się zakończył, a kolejne dwa zaplanowane są w następujących terminach:

„Lider przedsiębiorczości” – nabór II:

  • 12.02.2019 r. (8 godz.)
  • 13.02.2019 r. (8 godz.)
  • 14.02.2019 r. (8 godz.)
  • 15.02.2019 r. (6 godz.)

W sumie 30 godzin warsztatów.

„Lider przedsiębiorczości” – nabór III:

  • 2.03.2019 r. (8 godz.)
  • 9.03.2019 r. (8 godz.)
  • 16.03.2019 r. (8 godz.)
  • 23.03.2019 r. (6 godz.)

W sumie 30 godzin warsztatów.

Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 18-osobowych grupach.

Celem warsztatów jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Program warsztatów obejmuje opracowanie przez studentów biznes planu projektowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem specyfiki studiowanego kierunku oraz naukę obsługi zintegrowanego programu do zarządzania i rachunkowości firmy. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Symulacyjnym Przedsiębiorstwie SYMTUR (PWSZ w Tarnowie, sala C313).

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach „Lider przedsiębiorczości” wydany przez PWSZ w Tarnowie.

Zapisów w ramach obu naborów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pokój 300e.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 25/01/2019 – 6/02/2019; szczegóły znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja dotyczy studentów:

  • semestru 5 – studenci Instytutu Humanistycznego, Instytutu Ochrony Zdrowia, Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego i Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego,
  • semestru 7 – studenci Instytutu Politechnicznego i Instytutu Sztuki