PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Kurs AutoCADa – rekrutacja 7/05/2019 – 12/05/2019

Kurs AutoCADa – rekrutacja 7/05/2019 – 12/05/2019

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków inżynierskich oraz ochrony środowiska PWSZ w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2018/19, w nieodpłatnym certyfikowanym kursie specjalistycznym podnoszącym umiejętności komputerowego wspomagania w zakresie operacji 2D z wykorzystaniem środowiska AutoCAD. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów semestru 6.

Kurs AutoCADa obejmuje 30 godzin zajęć i ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości programu AutoCAD do tworzenia i modyfikacji obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego. Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL CAD – Moduł S8.

Najlepszym studentom, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin, którego pozytywny wynik potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem ECDL S8.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz on-line na stronie projektu od 07/05/2019 – 12/05/2019.

Regulamin rekrutacji uczestników na kurs AutoCADa

Decyduje ranking średnich ocen !!!