PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM – 23/09/2019 – 04/10/2019

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM – 23/09/2019 – 04/10/2019

Zapraszamy studentów Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2019/2020, w dodatkowych nieodpłatnych specjalistycznych zajęciach w  języku angielskim realizowanych w ramach zadania „Angielski branżowy dla studentów Instytutu Politechnicznego. Moduł Programów Kształcenia” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w semestrze zimowym 2019/2020 skierowana jest do studentów roku IV tj. semestru 7 studiów inżynierskich prowadzonych w Instytucie Politechnicznym.

W ramach zajęć oferowane są do wyboru następujące moduły kształcenia (możliwy jest wybór kilku modułów):

Każdy moduł kształcenia obejmuje 30 godzin zajęć, które będą realizowane w grupach o małej liczebności. Zajęcia ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji w zakresie języka angielskiego specjalistycznego, wykorzystywanego w działalności inżynierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia umiejętności praktycznego wykorzystania języka technicznego. Zajęcia poprzez wzrost kompetencji językowych oraz inżynierskich pozwolą zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach języka angielskiego specjalistycznego wydany przez PWSZ w Tarnowie. Ponadto informacja o realizacji zajęć zostanie zamieszczona w suplemencie.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line (dostępny od 23.09) lub osobiście składając uzupełniony Formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300b. Rekrutacja odbywa się w terminie: 23/09/2019 – 04/10/2019. Szczegóły znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja w semestrze letnim 2019/2020 dotyczy studentów semestru 7 Instytutu Politechnicznego.

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):