PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Certyfikowany kurs ECDL Advanced „Europejskie komputerowe prawo jazdy”

Certyfikowany kurs ECDL Advanced „Europejskie komputerowe prawo jazdy”

Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym ECDL Advanced „Europejskie komputerowe prawo jazdy”. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu P erspektywy W spółpraca  S ynergia Z arządzanie w Tarnowie. Oferta w semestrze letnim 2020/2021 skierowana jest do studentów ostatnich semestrów studiów licencjackich, inżynierskich, uzupełniających magisterskich oraz jednolitych magisterskich.

Kurs ECDL Advanced obejmuje 30 godzin zajęć i jest ukierunkowany na zdobycie umiejętności w zakresie przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, użytkowania baz danych oraz grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej na poziomie zaawansowanym.

Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL ADVANCED – Moduły A1-A4.

Dla wszystkich studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin z wybranego modułu ECDL ADVANCED A1-A4 pozwalający uzyskać europejski certyfikat ECDL.

Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line (dostępny od 20/02/2021) lub osobiście składając uzupełniony Formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300e.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 20/02/2021 – 07/03/2021.

Szczegóły znajdują się w regulamin rekrutacji

Rekrutacja dotyczy studentów ostatnich semestrów studiów licencjackich, inżynierskich, uzupełniających magisterskich oraz jednolitych magisterskich, którzy nie ukończyli 26 roku życia i zamieszkują miejscowość do 150 tys. mieszkańców.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to marzec 2021 r.

Zajęcia będą realizowane w trybie cotygodniowym w formie on-line przez 10 tygodni, zgodnie z organizacją roku akademickiego (3 godz. / tydzień).

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):