PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Certyfikowany kurs specjalistyczny „AutoCAD” (edycja II, szkolenie II)

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym podnoszącym umiejętności komputerowego wspomagania w zakresie operacji 2D z wykorzystaniem środowiska AutoCAD. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w semestrze zimowym 2020/2021 skierowana jest do studentów roku IV tj. semestru 7 studiów inżynierskich.

Kurs AutoCAD obejmujący 30 godzin, ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości programu AutoCAD do tworzenia i modyfikacji obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego. Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL CAD – Moduł S8.

Najlepszym studentom, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin, którego pozytywny wynik potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem ECDL S8.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach wydany przez uczelnię.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line. Rekrutacja odbywa się w terminie: 19/12/2020 – 27/12/2020. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja w semestrze zimowym 2020/2021 dotyczy studentów semestru 7 kierunków prowadzonych w Wydziale Politechnicznym, którzy nie ukończyli 26 roku życia i zamieszkują miejscowość do 150 tys. mieszkańców. Uczestnik musi w okresie trwania kursu posiadać status studenta (nie może, w związku ze złożeniem egzaminu dyplomowego, stać się absolwentem).

Planowany termin rozpoczęcia zajęć styczeń 2021 r. Zajęcia będą realizowane w formie hybrydowej.

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

Skip to content