PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Certyfikowany kurs specjalistyczny „Altium Designer – Projektowanie PCB kompleksowe” (edycja II)

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym Altium Designer – Projektowanie PCB kompleksowe. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji.

Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta w semestrze zimowym 2020/2021 skierowana jest do studentów roku IV tj. semestru 7 studiów inżynierskich.

Kurs Altium Designer – Projektowanie PCB kompleksowe obejmujący 24 godziny, będzie się odbywać w małych grupach.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach wydany przez instytucję/podmiot zewnętrzny.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 17/12/2020 – 23/12/2020.

Szczegóły znajdują się w regulaminie rekrutacji

Rekrutacja w semestrze zimowym 2020/2021 dotyczy studentów semestru 7 kierunków prowadzonych w Wydziale Politechnicznym, którzy nie ukończyli 26 roku życia i zamieszkują miejscowość do 150 tys. mieszkańców. Uczestnik musi w okresie trwania kursu posiadać status studenta (nie może, w związku ze złożeniem egzaminu dyplomowego, stać się absolwentem).

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 17 luty 2021 r. godz. 9:00. Sala D107. Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej.

Terminarz zajęć:
– 17 luty 2021 r. (środa) godz. 09:00, sala D107 (8 godz.)
– 18 luty 2021 r. (czwartek) godz. 09:00, sala D107 (8 godz.)
– 19 luty 2021 r. (piątek) godz. 09:00, sala D107 (8 godz.)

 

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

Skip to content