PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

„The KNX Basic Course” – Certyfikowany kurs specjalistyczny dla studentów IV roku Wydziału Politechnicznego

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym The KNX Basic Course. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w semestrze zimowym  2020/2021 skierowana jest do studentów roku IV tj. semestru 7 studiów inżynierskich.

The KNX Basic Course obejmujący 40 godzin dydaktycznych, będzie się odbywać w małych 10-osobowych grupach.

Dla wszystkich studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie zorganizowany egzamin końcowy pozwalający uzyskać międzynarodowy certyfikat wystawiany przez KNX Association, Brussels. Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line (dostępny od 12/01/2021). Rekrutacja odbywa się w terminie: 12/01/2021 – 20/01/2021. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja dotyczy studentów semestru 7 kierunków prowadzonych w Wydziale Politechnicznym, którzy nie ukończyli 26 roku życia i zamieszkują miejscowość do 150 tys. mieszkańców.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 8 luty 2021 r. (poniedziałek) godz. 10:00. Sala C312. Zalecane jest, aby uczestnicy realizowali kurs na swoich komputerach przenośnych, na których będą mogli bezpłatnie otrzymać licencję oraz zainstalować oprogramowanie ES5.

 

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

Skip to content