PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Rekrutacja na kurs programowanie sterowników PLC i paneli HMI (edycja II)

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym Programowanie sterowników PLC i paneli HMI.

Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta w semestrze zimowym 2020/2021 skierowana jest do studentów roku IV tj. semestru 7 studiów inżynierskich.

Kurs Programowanie sterowników PLC i paneli HM obejmujący 24 godzin, będzie się odbywać w małych, kilkunastu osobowych grupach.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach wydany przez instytucję/podmiot zewnętrzny.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 17/12/2020 – 23/12/2020.

Szczegóły znajdują się w regulaminie rekrutacji

Rekrutacja w semestrze zimowym 2020/2021 dotyczy studentów semestru 7 kierunków prowadzonych w Wydziale Politechnicznym.

Termin i lokalizacja zajęć zostanie podana po uzgodnieniu z uczestnikami szkolenia.

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

Skip to content