PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Specjalistyczne zajęcia w języku angielskim w semestrze letnim 2020/2021

Specjalistyczne zajęcia w języku angielskim w semestrze letnim 2020/2021

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków inżynierskich PWSZ w Tarnowie do udziału, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, w nieodpłatnych specjalistycznych zajęciach w języku angielskim. Będą one realizowane w ramach zadania 2 „Angielski branżowy dla studentów Instytutu Politechnicznego. Moduł Programów Kształcenia”.

Oferta skierowana jest do studentów semestru 6 studiów inżynierskich prowadzonych na Wydziale Politechnicznym, którzy nie ukończyli 26 roku życia i zamieszkują miejscowość do 150 tyś. mieszkańców.

W ramach zajęć oferowane są do wyboru następujące moduły kształcenia (możliwy jest wybór kilku modułów):

 

Każdy moduł kształcenia obejmuje 30 godzin zajęć, które będą realizowane w grupach o małej liczebności.

Zajęcia ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji w zakresie języka angielskiego specjalistycznego, wykorzystywanego w działalności inżynierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia umiejętności praktycznego wykorzystania technicznego języka angielskiego.

Zajęcia poprzez wzrost kompetencji językowych oraz inżynierskich pozwolą zwiększyć szanse absolwentów na rynku

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line (dostępny od 20/02/2021) lub osobiście składając uzupełniony Formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300e

Rekrutacja odbywa się w terminie:

  • „Electronics in Home Appliances”– 20/02/2021 – 28/02/2021
  • „Engineering Materials Design” – 20/02/2021 – 28/02/2021
  • „Programming of Embedded Systems” – 20/02/2021 – 23/02/2021

Szczegóły znajdują się w regulamin rekrutacji

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):