PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
„The KNX Basic Course” – Certyfikowane szkolenie specjalistyczne

„The KNX Basic Course” – Certyfikowane szkolenie specjalistyczne

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym szkoleniu specjalistycznym The KNX Basic Course. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania”Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne dla studentów” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta w semestrze zimowym 2021/2022 skierowana jest do studentów ostatnich semestrów studiów inżynierskich.

The KNX Basic Course obejmujący 40 godzin dydaktycznych, będzie się odbywać w małych 10-osobowych grupach. Koszty szkolenia oraz egzaminu są w całości pokrywane ze środków projektu.

Dla wszystkich studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie zorganizowany egzamin końcowy pozwalający uzyskać międzynarodowy certyfikat wystawiany przez KNX Association, Brussels. Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 25/11/2021 – 05/01/2022.

Szczegóły znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Planowany termin zajęć 11 styczeń 2022 r. (wtorek) – 14 styczeń 2022 r. (piątek).

Sala C312. Zalecane jest, aby uczestnicy realizowali kurs na swoich komputerach przenośnych, na których będą mogli bezpłatnie otrzymać licencję oraz zainstalować oprogramowanie ES5.

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

Skip to content