PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Lider przedsiębiorczości 2021/2022

Lider przedsiębiorczości 2021/2022

Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału w bezpłatnych warsztatach pn. Lider przedsiębiorczości. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów stacjonarnych ostatnich semestrów studiów.
W roku akademickim 2021/2022 zaplanowano trzy takie kursy/warsztaty. W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju zajęcia będą miały charakter hybrydowy.

Warsztaty/kursy odbędą się w następujących terminach:

 

„Lider przedsiębiorczości” – nabór I:

11.01.2022 r.  od godz.  17.00, MS TEAMS (4 godz.),

12.012022 r. od godz.  17.00 – MS TEAMS (4 godz.),

15.01.2022 r. od godz.  8.00 MS TEAMS (8 godz.),

29.01.2022 r. od godz. 8.00 – MS TEAMS (8 godz.),

2.02.2022 r. od godz. 8.00  – sala 313C (6 godz.).

– w sumie  30 godzin warsztatów.

 

„Lider przedsiębiorczości” – nabór II:

18.01.2022 r.  od godz.  17.00, MS TEAMS (4 godz.),

19.01.2022 r. od godz.  17.00 – MS TEAMS (4 godz.),

29.01.2022 r. od godz.  8.00 MS TEAMS (8 godz.),

31.01.2022 r. od godz. 8.00 – MS TEAMS (8 godz.),

3.02.2022 r. od godz. 8.00  – sala 313C (6 godz.).

– w sumie  30 godzin warsztatów.

 

„Lider przedsiębiorczości” – nabór III:

25.01.2022 r.  od godz.  17.00, MS TEAMS (4 godz.),

26.01.2022 r. od godz.  17.00 – MS TEAMS (4 godz.),

31.01.2022 r. od godz.  8.00 MS TEAMS (8 godz.),

1.02.2022 r. od godz. 8.00 – MS TEAMS (8 godz.),

4.02.2022 r. od godz. 8.00  – sala 313C (6 godz.).

– w sumie  30 godzin warsztatów.

 

Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 18-osobowych grupach.

Celem warsztatów jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Program warsztatów obejmuje opracowanie przez studentów biznes planu projektowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem specyfiki studiowanego kierunku oraz naukę obsługi zintegrowanego programu do zarządzania i rachunkowości firmy. Szczegóły kursu zostaną przesłane do osób zakwalifikowanych niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach „Lider przedsiębiorczości” wydany przez PWSZ w Tarnowie.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pokój 300b.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 15/12/2021 – 3/01/2022; szczegóły znajdują się w regulaminie rekrutacji

 

Skip to content