PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Rekrutacjia uczestników na zajęcia z języka obcego (zawodowego)

Rekrutacjia uczestników na zajęcia z języka obcego (zawodowego)

W ramach projektu „P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie”; zadanie nr 4. Moduł podnoszenia kompetencji. Zajęcia z j. angielskiego, niemieckiego i francuskiego zawodowego.

Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2018/19, w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach z zawodowego języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów stacjonarnych ostatniego roku studiów licencjackich i inżynierskich.

Kurs zawodowego języka obcego (np. język obcy dla pracowników branży IT, turystycznej, ochrony środowiska, pielęgniarek, itp.) obejmuje 60 godzin zajęć :

  • po 30 godz. w semestrach 5 i 6
  • lub 60 godz. w przypadku studentów uczęszczających na kurs w ramach 7-mego semestru.

Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach. Program dostosowany zostanie do potrzeb studentów, koncentrując się na zagadnieniach i słownictwie dotyczących różnych grup zawodowych, zgodnie z kierunkiem studiów, tak aby przez wzrost kompetencji językowych zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursie języka obcego zawodowego wydany przez PWSZ w Tarnowie. Istnieje możliwość zamieszczenia informacji o kursie w suplemencie. Ponadto, studenci z najlepszymi wynikami na zakończenie przystąpią do egzaminu zewnętrznego, skoncentrowanego wokół słownictwa dotyczącego różnych grup zawodowych, nadającego międzynarodowy certyfikat.

Zapisów można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny na zajęcia językowe, budynek C, pok. 300 b.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01/10/2018 – 22/10/2018 31/10/2018; szczegóły znajdują się w regulamin rekrutacji uczestników, kursy językowe

Rekrutacja dotyczy studentów:

  • semestru 5 – studenci Instytutu Humanistycznego, Instytutu Ochrony Zdrowia, Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego i Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego,
  • semestru 7 – studenci Instytutu Politechnicznego i Instytutu Sztuki.