PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Kurs AutoCADa

Kurs AutoCADa

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków inżynierskich oraz ochrony środowiska PWSZ w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2018/19, w nieodpłatnym certyfikowanym kursie specjalistycznym podnoszącym umiejętności komputerowego wspomagania w zakresie operacji 2D z wykorzystaniem środowiska AutoCAD. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta skierowana jest do studentów semestru 5 oraz 7.

Kurs AutoCADa obejmuje 30 godzin zajęć, które odbywać się będą w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach. Kurs ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości programu AutoCAD do tworzenia i modyfikacji obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego. Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL CAD – Moduł S8.

Dla ponad połowy najlepszych studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin, którego pozytywny wynik potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem ECDL S8.

Zapisów można dokonywać od 1/10/2018 – 7/10/2018 wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu.

Decyduje ranking średnich ocen po drugim roku (z semestrów 1 – 4) !!!

Skip to content