PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Certyfikowany kurs AutoCAD dla studentów Wydziału Politechnicznego

Certyfikowany kurs AutoCAD dla studentów Wydziału Politechnicznego

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym podnoszącym umiejętności komputerowego wspomagania w zakresie operacji 2D z wykorzystaniem środowiska AutoCAD. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne dla studentów” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta w semestrze zimowym 2021/2022 skierowana jest do studentów ostatnich semestrów studiów inżynierskich.

Kurs AutoCAD obejmujący 30 godzin, ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości programu AutoCAD do tworzenia i modyfikacji obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego. Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL CAD – Moduł S8.

Najlepszym studentom, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin, którego pozytywny wynik potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem ECDL S8.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach wydany przez uczelnię.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 21/10/2021 – 05/11/2021.

Szczegóły znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 08 listopad 2021 r. godz. 9:30 s. D05. Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej.

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

Skip to content