PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Szkolenie „Aktywne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” – edycja III – PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ

Szkolenie „Aktywne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” – edycja III – PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ

w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie”; zadanie nr 12. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych: Aktywne metody nauczania z wykorzystaniem TIK

 

Zapraszamy kadrę akademicką PWSZ w Tarnowie do udziału w  nieodpłatnym szkoleniu on-line z zakresu aktywnych metod nauczania TIK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkolenie będzie obejmowało m.in. takie zagadnienia jak:

 • – Techniki prowadzenia zajęć w grupie z wykorzystaniem TIK, wybrane narzędzia TIK
 • – Aplikacje i platformy internetowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym
 • – Rożne metody nauczania (m.in. metoda projektowa, metoda odwróconej klasy, metoda problemowa, studium przypadku)
 • – Formy aktywizacji studentów w nauczaniu zdalnym
 • – Mobile learning
 • – Narzędzia chmurowe
 • – Tworzenie videomateriałów do celów edukacyjnych

Oferta skierowana jest do członków kadry akademickiej PWSZ w Tarnowie zatrudnionych na umowę o pracę, między 30 a 60 rokiem życia.

Szkolenie obejmuje 30 godzin.

HARMONOGRAM SZKOLENIA EDYCJA 3 (30h)

 • 06.09.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 08.09.2021r. (środa) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 13.09.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 15.09.2021r. (środa) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 20.09.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 27.09.2021r. (środa) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 29.09.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-19:30 (6)

Szkolenia będą prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Rekrutacja trwa do 25/08/2021; szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w każdej edycji szkoleniowej to 16.

Zgłoszenia można dokonać poprzez uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego, wybór edycji w której chce się wziąć udział, a następnie przesłanie skanu zgłoszenia na skrzynkę mailową: perspektywy@pwsztar.edu.pl lub osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 300 e).

 

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 

Dokumenty uzupełniane po zrekrutowaniu do grupy docelowej:

Skip to content