PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Specjalistyczne zajęcia w języku angielskim w semestrze zimowym 2021/2022

Specjalistyczne zajęcia w języku angielskim w semestrze zimowym 2021/2022

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2021/2022, w dodatkowych nieodpłatnych specjalistycznych zajęciach w  języku angielskim realizowanych w ramach zadania „Angielski branżowy dla studentów Instytutu Politechnicznego. Moduł Programów Kształcenia” projektu projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie . Oferta skierowana jest do studentów ostatnich semestrów studiów inżynierskich prowadzonych w Wydziale Politechnicznym.

W ramach zajęć oferowane są do wyboru następujące moduły kształcenia (możliwy jest wybór kilku modułów):

Każdy moduł kształcenia obejmuje 30 godzin zajęć, które będą realizowane w grupach o małej liczebności. Zajęcia ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji w zakresie języka angielskiego specjalistycznego, wykorzystywanego w działalności inżynierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia umiejętności praktycznego wykorzystania języka technicznego. Zajęcia poprzez wzrost kompetencji językowych oraz inżynierskich pozwolą zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach specjalistycznych w języku angielskim wydany przez PWSZ w Tarnowie. Ponadto informacja o realizacji zajęć zostanie zamieszczona w suplemencie.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line  lub osobiście składając uzupełniony Formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300e.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 21/09/2021 – 16/10/2021.

Szczegóły znajdują się w regulamin rekrutacji uczestników

Rekrutacja w semestrze zimowym 2021/2022 dotyczy studentów ostatnich semestrów studiów inżynierskich prowadzonych w Wydziale Politechnicznym.

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):