PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Kreatywne spotkania Kreatywnych

Kreatywne spotkania Kreatywnych

O potrzebach otoczenia społeczno-gospodarczego, kreatywnych rozwiązaniach, a także wprowadzaniu innowacyjnych zmian w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej dyskutowali nauczyciele akademiccy oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Spotkanie otwarte zorganizowane 29 marca br. było okazją do wejścia w tematykę studenckich „Projektów dla Otoczenia”, które realizowane zostaną metodą Design Thinking.

Rekrutacja do zespołów tworzących studenckie „Projekty dla Otoczenia” społeczno-gospodarczego zakończy się 10 kwietnia 2019 r.

Studenci zainteresowani wzięciem udziału w projekcie mogą zgłosić swój udział wypełniając formularz rekrutacyjny on-line lub osobiście złożyć uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300 b.