PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Innowacja i kreatywność – I część szkolenia Design Thinking dla nauczycieli akademickich już za nami !

Innowacja i kreatywność – I część szkolenia Design Thinking dla nauczycieli akademickich już za nami !

 

Twórcza współpraca, ciekawe pomysły, nowe rozwiązania, kreatywne zespoły…  

 

W dniach od 1. do 3. lutego 2019 r. dwunastoosobowa grupa nauczycieli akademickich PWSZ w Tarnowie wzięła udział w pierwszej części szkolenia obejmującego 24 godziny dydaktyczne, które dotyczyło podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie metodyki Design Thinking (DT).

Uczestnicy szkolenia przygotowują się w ten sposób do prowadzenia zajęć ze studentami metodą Design Thinking. W trakcie trzydniowego szkolenia interdyscyplinarne zespoły zdobywały wiedzę niezbędną do pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Druga część szkolenia zaplanowana została na miesiąc marzec b.r.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „P erspektywy W spółpraca S ynergia
Z arządzanie w Tarnowie”
zadanie nr 13. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych: metodyka Design Thinking (DT).