PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
ECDL Advanced – kolejna szansa na zdobycie nowych umiejętności

ECDL Advanced – kolejna szansa na zdobycie nowych umiejętności

 

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków z Instytutu Politechnicznego oraz Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie do udziału  w nieodpłatnym certyfikowanym kursie specjalistycznym podnoszącym umiejętności w zakresie przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, użytkowania baz danych oraz grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej na poziomie zaawansowanym. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Oferta skierowana jest do studentów semestru  6.

Kurs ECDL Advanced obejmuje 30 godzin zajęć, które odbywać się będą w 18-osobowych grupach. Kurs ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności w zakresie przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, użytkowania baz danych oraz grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej na poziomie zaawansowanym. Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL ADVANCED – Moduły A1-A4.

Każdemu uczestnikowi, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany jeden, dowolny egzamin z grupy ECDL ADVANCED A1-A4, którego pozytywny wynik potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem ECDL Profile z określonego modułu A1-A4 (np. A1 – Advanced Word Processing). Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od pozostałych. Skompletowanie wszystkich czterech egzaminów z modułów A1-A4 pozwala uzyskać certyfikat ECDL ADVANCED. Osoba, która skompletuje 4 zdane egzaminy w okresie nie dłuższym niż 3 lata uzyskuje certyfikat ECDL EKSPERT.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300 b / e.  Rekrutacja odbywa się w terminie: 18.02.2019 – 31.03.2019

Zajęcia realizowane będą w 6 blokach weekendowych w następujących terminach:

6 kwietnia  12:30-16:30

13 kwietnia 12:30-16:30

11 maja 14:00-18:00

18 maja 14:00-18:00

25 maja 14:00-18:00

01 czerwiec 14:00-18:00

 

Decyduje ranking średnich ocen!!!