PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Studenckie „Projekty dla Otoczenia” społeczno-gospodarczego realizowane metodą Design Thinking (DT) – spotkanie otwarte – 19.03.2019 r.

Studenckie „Projekty dla Otoczenia” społeczno-gospodarczego realizowane metodą Design Thinking (DT) – spotkanie otwarte – 19.03.2019 r.

Zapraszamy studentów dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia PWSZ w Tarnowie, wszystkich kierunków kształcenia, do udziału w nieodpłatnych studenckich „Projektach dla Otoczenia” społeczno-gospodarczego. Będą one realizowane w ramach zadania 6, ww. projektu.

W ramach „Projektów dla Otoczenia” Studenci będą realizować projekty we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oparte na realnych potrzebach, kreatywnym myśleniu, innowacyjnym i projektowym podejściu, z uwzględnieniem metodyki Design Thinking (DT).

W każdym zespole projektowym współpracować będzie od 6 do 8 studentów z różnych kierunków kształcenia. Zajęcia w ramach „Projektu dla Otoczenia” obejmują 30 godzin. Tematyka „Projektu” będzie wynikiem dyskusji opartej na potrzebach, która przeprowadzona zostanie w  grupie studentów realizujących projekt oraz nauczycieli akademickich, którzy będą opiekunami merytorycznymi danego zespołu. Zajęcia ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji w zakresie kreatywnego, innowacyjnego i projektowego myślenia.

Zapisów można dokonywać do dowolnie wybranych  przez siebie  opiekunów merytorycznych. Poniżej przedstawiamy wykaz nauczycieli akademickich / opiekunów merytorycznych, do których można dokonywać zapisów:

 1. Pan Barszczowski Piotr (Zakład Wzornictwa);
 2. Pani Bednarz Paulina (Zakład Inżynierii Materiałowej);
 3. Pani Groborz Bożena (Zakład Wzornictwa);
 4. Pani Koptiew Dorota (Zakład Ekonomii);
 5. Pani Lada Agata (Zakład Chemii);
 6. Pani Lisowska-Lis Agnieszka (Zakład Elektrotechniki)
 7. Pani Olchawa-Pajor Monika (Zakład Ochrony Środowiska)
 8. Pani Partyńska-Brzegowy Barbara (Zakład Ekonomii)
 9. Pani Pasek Małgorzata (Zakład Pielęgniarstwa)
 10. Pani Szczepanik-Ninin Magdalena (Zakład Filologii Romańskiej)
 11. Pan Wardzała Robert (Zakład Wychowania Fizycznego)
 12. Pani Zuba-Benn Aleksandra (Zakład Wzornictwa)

 

Prosimy o wpisanie nazwiska opiekuna merytorycznego do formularza zgłoszeniowego.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300 b.  Rekrutacja odbywa się w terminie: od 15/03/2019 do 29/03/2019.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Decyduje kolejność zgłoszeń!