PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

„The KNX Basic Course” – Certyfikowany kurs specjalistyczny dla studentów III i IV roku Wydziału Politechnicznego

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym The KNX Basic Course. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w

Czytaj dalej